Overview

Brend menadžment predstavlja proces kreiranja, pozicioniranja i razvoja brenda. Brend menadžment je jedna od još uvek nedovoljno razvijenih grana na našem podneblju, ali i sve neophodnija komponenta za svako uspešno poslovanje. Vek u kom živimo postaje vek malih biznisa i privatnih kompanija, a faktor uspeha jednog takvog poslovanja smešta se na autentičnost, kreativnost i kvalitet.

Ovde mi stupamo na scenu! Podrobnim istraživanjem ciljne publike, konkurencije i tržišta, zatim kreiranjem arhetipa brenda i strategije njegovog pozicioniranja, te konačno izradom kompletnog kreativnog i vizuelnog koncepta brenda osposobljavamo Vaš brend da se izdvoji i bude primećen.

Pored toga, kroz usluge digitalnog marketinga, grafičkog dizajna i organizacije događaja osposobljavamo Vaš brend da stekne sasvim novo, jedinstveno obličje i privuče daleko širu publiku potencijalnih kupaca, klijenata i saradnika.

Naša brend menadžment usluga u koracima:

1. Pozicioniranje brenda

Istraživanje

Istraživanje

Sprovodimo analizu konkurencije i marketinškog pozicioniranja i određujemo ciljnu publiku za Vaš brend.

Strategija i razvoj

Strategija i razvoj

Pozicioniramo Vaš brend u zavisnosti od njegovih prednosti, mana i verovanja i vrednosti za koje se brend zalaže.

Misija i vizija

Misija i vizija

Na osnovu prethodnog koraka, postavljamo osnovnu platformu za razvoj Vašeg brenda.

2. Razvoj brenda

Arhetip brenda

Arhetip brenda

Određujemo karakteristike i pogodnosti Vašeg brenda.

Kreativni koncept

Kreativni koncept

Uspostavljamo identitet Vašeg brenda, tone & feel, kao i razvoj dizajna.

3. Digitalni marketing

Obavljamo administraciju profila Vašeg brenda na društvenim mrežama, osmišljavamo i sprovodimo različite marketinške kampanje.

4. Grafički dizajn

Kreiramo celokupan vizuelni identitet Vašeg brenda i dizajn marketinških materijala.

5. Organizacija događaja

Pospešujemo vidljivost i aktivnost Vašeg brenda osmišljavanjem i realizacijom raznovrsnih događaja, poput promocija, aktivacija i timbildinga.